پنج‌شنبه , می 30 2024

حاکمیت به شکلی بوده اگر حضرت مهدی ظهور میکرد

🌸 #مهدویت ۲۵

حاکمیت به شکلی بوده اگر حضرت مهدی ظهور میکرد اورا می کشتند والان هم به همین دلیل ظهور نمیکند اگر دوره امامت امامان را مروری کنیم خواهیم دید هریک را چقدر غریبانه به شهادت رساندند
☀️ امام علی یک تنه درجنگ خیبر به ۱۲ هزار نفر حمله میکرد زمانی که ابوبکر با عده ای به درخانه علی میروند اورا به زمین میزند وروی سینه اش می نشیند برای او کاری نداشت که اورا بکشد ولی فایده ای نداشت حتی امام علی به زور میتوانست حکومت روبگیره ولی مشکل اون این بود که مردم اورا نمی خواستند مجبور بود سکوت کند
درزمان امام حسن مردم معاویه روبه اوترجیح دادند
☀️درزمان امام حسین هزاران نفر نامه مینویسند ولی وقتی میاید ان مصیبت بزرگ پس از دعوت توسط خود مسلمین اتفاق میفتد
☀️امام کاظم ۷ سال درزندان بوده هیچ کس هیچ حرفی نمیزنه
☀️امام رضا از مدینه به طوس تبعید میشه اصحابش به دنبالش میان برادرش احمدبن موسی وحضرت معصومه همه درمسیر کشته میشوند
☀️امام حسن عسگری دریک منطقه نظامی محصوربوده حضرت مهدی مخفیانه بدنیا میاد درترس ودلهره تا ۵ سالگی ازش نگهداری میشه فقط برای چند ساعتی ظاهر میشه که درمقابل عموش که جعفر کذاب بوده پدرش رو غسل ونماز ودفن رو سریع انجام میده وغایب میشود که تا ۶۹ سال درغیبت صغری بوده است.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید