چهارشنبه , مارس 22 2023
 

👨مسئولین بایدبدانندانقلاب ایران محدود به ایران نیست

🌸🌸 #مهدویت ۲۹

👨مسئولین باید بدانندانقلاب ایران محدود به ایران نیست انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب جهان اسلام پرچمداری🇮🇷 حصرت حجت است خداوند برهمه جهان منت نهد وظهورش را درعصر حاضر قراردهد
☁️چرا مسئولین ؟چون اگر مسئولین امکانات لازم را درخدمت مردم قرار ندهند واز نظر سیاستهای خارجی دراین راستا حرکت نکنند این حرکت بسیار کند صورت خواهد گرفت
🇱🇾اسپانیا قدرت چهارم دنیاست ولی مردم درآنجا صف میکشندیک وعده🌮 غذا بگیرند
👈دشمنان دین نام این سیاست گذاری درجهت ایجاد حکومت عدالت خواه را توسعه طلبی وتشکیل امپراتوری بزرگ گذاشته اند امام خمینی میگوید اشکال ندارد مادرصدد خشکاندن ریشه های صهیونیسم وکمونیسم وسرمایه داری درجهان هستیم ومیخواهیم نظام رسول الله را درجهان رواج دهیم
💪هرگز نخواهیم گذاشت از کعبه درحج این منبر بزرگ که دربلندای بام انسانیت که باید صدای مظلومان را به جهان منعکس کند وآوای 🗣توحیدراطنین انداز صدای سازش با آمریکا وکفر وشرک نواخته شود
🕋 نه تنها از کعبه بلکه از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ برآمریکا وشوروی به صدا درآورند وآوای آزادگی را درحیات خویش سر دهند ودوران بن بست وناامیدی به سرامده وامیدوارم همه ملتهاشکوفه های آزادی ونسیم عطر بهاری و گلهای محبت وچشمه سار زلال اراده خویش را نظاره کنند .

@montazer_moalleman

بازدیدها: 0

پیشنهاد ما به شما

🔻 مظلومیت اولیاء خدا تصادفی نیست

🔻 مظلومیت اولیاء خدا تصادفی نیست؛ هرکسی درست دین‌داری کند مظلوم واقع می‌شود 🔻 وقتی …

دیدگاهتان را بنویسید