یکشنبه , ژوئن 16 2024

🟣آنچه پیامبر از آن بر امت خود می ترسید سوء تدبیر بود

🟣آنچه پیامبر از آن بر امت خود می ترسید سوء تدبیر بود

اگر بپرسید که جامعه اسلامی چگونه از داخل خودش آسیب می پذیرد، من آن را برایتان تا اندازه ‏ای توضیح می‏ دهم. یک حدیث این است:

پیغمبر اکرم فرمود:

که من بر امت خودم از ناحیه فقر اقتصادی بیم ندارم، فقر، امت من را از پا در نمی‏ آورد ولی از یک چیز دیگر بر امت خودم بیمناکم و آن کج فکری، بد فکری، بد اندیشگی، جهل و نادانی است.

اگر مردم مسلمان، روشن‏ بینی و دوربینی و آینده‏ بینی و عمق ‏بینی و ژرف‏ بینی را از دست بدهند و ظاهربین بشوند آن وقت است که برای اسلام خطر پیدا می‏ شود. خوارج چه کسانی بودند؟ خوارج مردمی بودند ظاهربین، مردمی بودند که اساساً عمق را نمی‏ دیدند، آینده را درک نمی‏ کردند، شعاع دیدشان بسیار کوتاه بود ولی متعبد و متدین و معتقد و عابد و زاهد بودند. علی علیه السلام آنها را ریاکار نمی ‏دانست. این ‏همه انتقادی که از آنها کرده است نگفته اینها در عبادت شان ریاکار بودند، می‏ گوید اینها کج ‏فهم و کج اندیشه بودند.

➥ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

دیدگاهتان را بنویسید