دوشنبه , آوریل 22 2024

👈هرکس خودش رو متصف به این دعای ماه رمضان کند

🌸🌸 #مهدویت ۳۴

👈هرکس خودش رو متصف به این دعای ماه رمضان کند یک شخصیت الهی ومنتظر حقیقی خواهد بود یعنی اکتفا فقط به خواندن🤲 دعا نکنید هر فرازی رو هرچقدر درتوان 💪داری انجام بده مثل اللهم اکس کل عریان هرچقدر میتونی لباس خوراک پوشاک خیرات برا اموات بده
🤲دعا کننده بدون عمل مثل تیراندازی 🏹که کمان او بدون زه است
🤲اللهم اخرج عن کل مکروب براهرگرفتاری هرکاری از دستت برمیاد انجام بده بی تفاوت نباش وبزرگترین گرفتار عالم امام زمان است پدری که ازفرزندانش جدا مانده وفرزندانی که ازپدر جدا ماندند
👨ماازهدفی که بخاطرش خلق شدیم بسیار بسیار دور ماندیم چون امام زمان ما بالای سر ما نیست
🤲وقتی میگیم ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور خدایا روزیم کن انتقام خون ترا همراه با امام منصور بگیرم ویا ان یرزقنی طلب ثاری *مع *امام هدی یعنی انتقام خون امام حسین به کشتن دشمنانش نیست یعنی تا امامی نیاید انتقامی گرفته نمیشود
👨‍👩‍👦‍👦جامعه مانند پیکر یک انسان است تازمانی که خون درتمام قسمتهای آن جریان پیدا نکند هدایت نمیشود باید امام بیاید تا هدایت به تمام قسمت های جامعه جهانی برسد خون هدایت خون تخصص با آمدن او محقق میشود
👨‍👩‍👦‍👦 ما بدون خون هدایت و با کم خونی فراوان داریم زندگی میکنیم اون خون همون اطلاعات وهدایتی است که امام معصوم به جامعه میدهد وهر انسان یک ولی الله میشود.

@montazer_moalleman

پیشنهاد ما به شما

❣️(سه) ساعت در ماه مبارک رمضان وجود دارد

❣️(سه) ساعت در ماه مبارک رمضان وجود دارد که خیلی گرانبهاست،پس اگر تو بر آن …

دیدگاهتان را بنویسید