سه‌شنبه , آوریل 23 2024

☁️اکثرانسانها داریم به شکل خام زندگی میکنیم

🌸🌸 #مهدویت ۳۵

☁️اکثرانسانها داریم به شکل خام زندگی میکنیم وخام هم از دنیا میریم به اون پختگی وقدرتی که باید برسیم نمی رسیم چرا؟ چون خون امام بهمون نمیرسه خون متخصص درجامعه جریان نداره یعنی منم مصیبت زده هستم ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدی و…یعنی منم میخوام انتخاب خون خودم رو بگیرم چون هیچ بدبختی بدتر از این نیست بدون راهنمای واقعی (امام) زندگی کنی وروحت شکوفا نشه
👨‍👩‍👦‍👦تک تک ما میتونیم خلیفه الله باشیم وهزاران اسم از اسماء خدا دروجودمون شکوفا بشه ولی امروزه اسماء (مثل ستارالعیوب بودن بخشنده بودن)کمی از خداوند اونم دربعضی از انسانها ظاهر میشه تعداد گمی هستن که مطهری ویا بهشتی ودستغیب شیرازی..میشوند واین مصیبت بزرگی است
☀️بزرگترین رنج برای امام این است که از فرزندانش دور افتاده ودرغربت وتنهایی مانده است
👨انسان منتظر تلاش میکنه گرفتاریهای انسانها رو هرچقدر میتونه حل کنه حتی رنج یک حیوان رونباید نادیده بگیری
☀️پیامبر دید شتری دراستراحتگاه بارش رو هنوز باز نکردند تا استراحت کند گفت صاحب این شتر آماده باشه که روز قیامت ازاو شکایت کند
👈وقتی اسلام اینقدر به حیوانات اهمیت داده است ببین به انسان اشرف مخلوقات است چه توجهی کرده است
👈هرچقدر نفع ات بیشتر به مردم برسه پیش خدا محبوب💪 تر هستی سعی کنید صفت رئوف بودن خدارا درخودتان تقویت کنید
☀️پیامبر فرمود : کسی که صبح کند ودرصددبرطرف کردن مشکل دیگران نباشه مسلمان نیست
👈حتی اگر بهشتی باشی ولی بتونی حاجت کسی رو برطرف کنی ولی نکنی خدا ماری رو دربهشت میفرستد تا روزی یک بارنیش بزند.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید