سه‌شنبه , می 28 2024

🤲دعای افتتاح بسیار زیباست

🌸🌸 #مهدویت ۳۸

🤲دعای افتتاح بسیار زیباست کسانی که به عربی آشنایی دارن به عربی بخونن وهرکس به عربی آشنایی نداره معنی آن رو بخونه ابتدا خدارو ستایش می کند وازقدرت ومغلوبیت خدا ومهربانی بی حساب او سخن میگه وبعد درود وصلوات برپیامبر وتک تک اهلبیت میفرسته وسپس درباره حضرت مهدی سخن میگوید
👨‍👩‍👧‍👦همه انسانها امید وآرزو دارن جهان روزی اصلاح شود درتمام کتب دینی وغیر دینی درتاریخ غلبه بربدیها رقم خورده است
👈درکشورهای غربی درفیلمهاشون از اسلام وامام زمان چهره خون ریز نشان داده شده است
☁️درسوریه مفتی سلفی ها مردم رو از ظهور میترساند ودشمن درجه یک را محمدبن حسن عسکری مینامد جنگیدن با اووشیعیان رو به عنوانی که خون ریز هستن برهمه واجب میداند
☁️وهابیت ریشه یهودی دارد وآل سعود ظاهرا مسلمان ولی ریشه یهودیت دارن اسرائیلی ها به اینا برادران ترسو میگویند عربستان وقطر هزینه جنگ سوریه راتامین می کنند
👈کلا تخصص یهودیت تحریف کردن است
🤲دردعای افتتاح آمده است خدایا اورا بافرشتگانت محافظت وحکومت پیروزمندانه نصیبش کن واورا حاکم زمین قراربده وان دینی که می پسندی را برایش امکان پذیر کن

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید