سه‌شنبه , آوریل 16 2024

🌸 #کنترل_فکر ۲

🌸 #کنترل_فکر ۲

👿شیطان به نفع انسان آفریده شده است برای رسیدن انسان به هدف خلقت آفریده شده است
🕋خدا درقران میفرماید :الم تروا سخرلکم ما فی السموات و…آیا نمی بینی قطعا خدا آنچه درآسمانها وزمین است را به تسخیر درآوردچرا؟
🕋 خدامیفرماید ماهیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه دشمنانی از جن وانس برای اوقراردادیم جواب اینکه چراخداوند شیطان راخلق کرد را درشناخت خودت 👉میتوانی پیدا کنی براهمین مبنا درتمام علوم انسانی انسان شناسی است
👈اولا تمام موجودات براساس ریاضیات خلق شده اند
🌥اشتباهی که رخ داده این است نیامدیم اول انسان🧔 رابشناسیم بعدعلوم دیگر رابراساس انسان تدوین کنیم
📕اگر دقت کنید هرچه علم پیشرفت میکنه آسیب زیادی به زندگی بشر داره وارد میشه انواع بیماریهای سخت ،مشکلات زندگی واخلاقی،اعتیاد و….چون علوم داره مستقل از شناخت انسان داره پیشرفت میکنه تمام علوم اعم ازفیزیک بهداشت ،تجربی،با انسان تنظیم شده است
🧔چون شناختی ازانسان نداریم درعلوم بی نهایت اختلاف نظر داریم دهها نوع اقتصاد داریم که بعداز چندسال باطل میشه ونظریه جدیدمیاد چرا؟چون براساس شناخت انسان تنظیم نشده است.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید