چهارشنبه , آوریل 17 2024

🔹 سلام به تنها منجی بشریت از طرف

✋ #سلام_بر_تو

🔹 سلام به تنها منجی بشریت از طرف
خواهری که غمگین‌ترین امانتی را مادر به او سپرد.

💚 فرقی نمی‌کند ز کجا می‌دهی سلام
او می‌دهد جواب سلام تو را…

☀️ هر روزمان را با سلام بر امام‌زمان شروع کنیم.

✅ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

پیشنهاد ما به شما

🔹 سلام به تنها منجی بشریت از طرف

✋ #سلام_بر_تو 🔹 سلام به تنها منجی بشریت از طرف مادری که ۳ فرزندش را …

دیدگاهتان را بنویسید