چهارشنبه , آوریل 17 2024

🔴 امام صادق علیه السلام فرمودند :

🔴 امام صادق علیه السلام فرمودند :

🔵 هر کس سوره اسراء را در هر شب جمعه بخواند نمی میرد تا آنکه

زمان قائم آل محمد علیه السلام را درک کند و از یاران او بشود.

📚 البرهان فی تفسیر القرآن ج ۸

→ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

دیدگاهتان را بنویسید