یکشنبه , ژوئن 16 2024

گویند “حر بن يزيد رياحی” اولين کسی بود

گویند “حر بن يزيد رياحی” اولين کسی بود
که آب را به روی امام بست و
اولين کسی شد که خونش را برای او داد،
“عمر سعد” هم اولين کسی بود که
به امام نامه نوشت و دعوتش کرد
برای آنکه رهبرشان شود و اولين کسی شد
که تير را به سمت او پرتاب کرد،

چه کسی ميداند آخر کارش به کجا ميرسد؟!
دنيا دار ابتلاست، شايد به همين دليل
است که سفارش شده وقتی حال خوبی
داری و ميخواهی دعا کنی يادت نرود
عافيت و عاقبت به خيری ات را بطلبی ..

‌💌| مرحوم اسماعیل دولابی(ره)

@Ebrahimhadi
@EbrahimhadiMarket

دیدگاهتان را بنویسید