چهارشنبه , آوریل 17 2024

حضرت ابوالفضل(ع) نیز با آن

حضرت ابوالفضل(ع) نیز با آن
فداکاری ‏هایش می‏ خواست به آنان
بفهماند که محبت خدا و محبت
دوستان خدا چیز دیگری است که
تحمل هرگونه دشواری و ناگواری
و سختی در راه رسیدن به آن
سهل و آسان و شیرین است…!

آیت اللّٰه بهجت(ره)🪴

@Ebrahimhadi
@EbrahimhadiMarket

دیدگاهتان را بنویسید