چهارشنبه , می 29 2024

🌸🌸 #واجب_فراموش_شده ۱

🌸🌸 #واجب_فراموش_شده ۱

👈امربه معروف ونهی ازمنکر یک سیستم فعال وهوشیار هست ولی عده ای این امر رو نوعی فضولی تلقی میکنن
🤵مابیشتراز ۳۶ ساله به جامعه داریم دین تزریق می کنیم ولی ذات دین داری کمتر درمردم 👨‍👩‍👦ظاهر میشود با این که نسبت به سابق مردم بیشتر به زیارتگاهها واحیاهها ومجالس مذهبی میروند
☁️چندعلامت مهم دردین داری رو حتما توجه کنید امام علی میفرماید:نسبت به خودت جاهل نباش کسی که خودش 👉رو نمیشناسه اساسا چیزی رو نمیشناسد حتی اگر بخواهی خدا وانبیاءوامامان رو بشناسی ابتدا باید نفس خودت رو بشناسی واگربخواهی از غیر مسیری که اهل بیت برای شناخت خودت گفتن بری آثارکمتری داره ویا بی اثر خواهد بود
👨‍👩‍👧‍👦همه انسانها حب به ذات دارند عاشق خودشون هستند واکثر مردم با این که تلاش می کنند ولی به خوشبختی نمیرسن واز انتخابهاشون ورفتارشون ناراضی هستن
🎎ازهر ۴ ازدواج میبینی ۳ تا شون صددرصد ناراضی هستن یعنی بعداز ده سال وقتی ازشون بپرسی راصی هستی میگه نه
🤵اگر کسی عاطفه اش ثابت هست یعنی هرروز ازروز قبل مهربون تر نیست حتماایمانش رشدی نداره شادی وآرامش نشانه مومن بودن انسان است
🤵آدمایی که عصبی قرصی زودرنج هستند اینا مومن نیستن ایمان درقلبش وارد نشده
انسان یعنی کمال یعنی آن چیزی که منشاء اثر است مثل آب ویا قلم وهرکاری که شی انجام میدهد خاصیت ویا کمال ان چیز است.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید