سه‌شنبه , فوریه 7 2023
 

✨منتَهَی الحِلم✨

۲۶۱ 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
#تفسیر_زیارت_جامعه_کبیره
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

✨منتَهَی الحِلم✨

👌این که حضرت می فرماید: خودش را به حلم بزند یعنی همین تمرین ها را انجام بدهد.

↔️ مصافا این که کسی #توحیدش قوی هست اگر بخواهد عصبانی شود یا پرخاشگری کند، حواسش هست که #خدا #فرشته ها #اهلبیت و #امام زمان دارند نگاهش می کنند.

👈 همین حس و توجه داشتن، باعث می‌شود که هر برخوردی نکند.

🚫 انحرافهای اخلاقی واعتقادی ریشه در#ضعف #توحید دارد نگاه توحیدی آدم رامی سازد.

👌انسان هرچقدر #توحیدش راقوی تر کند،توانایی وقدرتش برای متصف شدن به #صفات الهی قوی تر می شود و #اسماء الهی رابهترجذب می کند.
🔻مثلا :
اگرمی خواهی وسواس و عصبانیت را ازخود دورکنی #توحیدت را قوی کن ، به جای اینکه دائما بخواهی بادیگران بحث کنی و مقاومت داشته باشی….
زیرا اگر غیر این عمل کنی یک جایی توان ونیروی مقابله ات تمام می شود.پس بهتراست ریشه را حل کنی وتوحیدت را قوی کنی تا دیگر ، نه ☹️افکار منفی داشته باشی نه 😣 وسوسه ای به سراغت بیاید.
❌آدمی که تمرین می کند تا اعتقاد و توحیدش راقوی کند ، دیگر 😩 حسادت یا 😤 عصبانیت ندارد.
اگرهم به او دست بدهد، از هزاران فحشهای ظاهری برایش خجالت آورتر و ننگ آورتر است.
برای همین اصلا به سمتش نمی رود.
به راحتی ازصحنه هایی که می تواند 🔥جهنمی اش کند 🏃فرار می کند و از آدم هایی هم که 👹 بوی جهنم می دهند فرار می کند یا اگرکنارش هستند و مجبور است با آنها زندگی کند ، یک سپر دارد.
✅ ما اگر توحیدمان قوی نشود سایر اعتقادات مان هم قوی نمی شود. باید بلد باشیم چگونه توحیدمان راقوی کنیم. نه، مثل اکثر کتابهای توحیدی که چیزی به دست مخاطب نمی دهد.

👌توحیدیعنی تو بتوانی خدا را ببینی وشهود کنی.
لااله الاالله بگویی و همان شهادتی که خداوند می خواهد بگویی.
🔰 پس اگر توحیدمان قوی شود:
✅هم درطریقت قوی می شویم .
✅هم درشریعت .
✅وهم دراخلاق.

ادامه دارد……

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
@jalasate_ostad

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید