چهارشنبه , می 29 2024

🍀 تدبری در#قرآن_کریم ☘️

🌺 بسم الله…🌻

🍀 تدبری در#قرآن_کریم ☘️

❌ یک اشتباه فاحش در اکثر ترجمه های فارسی قرآن، وجود

دارد(متاسفانه)
⬅️ و آنهم ترجمه ی فراز اول سه آیه:
۱۸۵ آل عمران و ۳۵ انبیائ و ۵۷ عنکبوت است:
🌹کل نفس ذائقه الموت…🌹

✅ ترجمه صحیح:
هر جانداری چشنده ی (مزه) مرگ است.

❎و اما ترجمه ی غلط:
هر کسی، هر نفسی و یا هر جانداری مزه مرگ را می چشد!

یعنی کلمه ،، ذائقه،، ، فعلی و از نوع مضارع معنا شده است= می چشد!
و در فعل مضارع ، فاعل اختیار انجام و یا عدم انجام فعل را دارد.!
و این در حالیست که، هیچکس را برای نمردن و جان ندادن، امکان فرار و گریز نیست.

🔰 زیرا طبق فموده خدا :کل من علیها فان
همه غیر از خدا میمیرند و فانی میشوند.

🌹در حالیکه ذائقه اسم فاعل و فاقد زمان و به خاطر کلمه نفس که مونث مجازی است ،با تای تانیث(ه) آمده است. یعنی چشنده.

⚘ و اما در مورد شهادت یعنی بهترین مرگ

▪️و تصادف یعنی سیاهترین مرگ (البته منظور تصادفی است که خود انسان مقصر باشد، نه دیگران و نه حوادث طبیعی)
✖️و خودکشی یعنی زشت ترین و بدترین مرگ، مسئله فقط تقدیم زمانی مرگ است.

زیرا اگر شهید و مصادف و خودکشی کننده با این روشها، کشته نشوند،
حتما و قطعا ،خواهند مرد و بالآخره مرگ یقه آنان را خواهد گرفت.💐

💎 و حدیث مشهور:
موتوا قبل ان تموتوا
بمیرید، قبل از اینکه شما را بمیرانند،

✨ دال بر این حقیقت است :
که مسئله مرگ ،یک مسئله جبری صرف است و سنت الهی است و امکان فرار از آن برای هیچ موجودی جز ذات اقدس اله، نیست.

فقط میشود با یک سری روشها و اعمال آنرا موکول زمانی و موکول روشی، نمود.

❓حال که چنین است. پس برای بعد از مرگ توشه جمع کنیم:
ولتنظر نفس ما قدمت لغد (سوره حشر)
و باید هر انسان باوجودی برای فردایش(قیامت و معاد )خود توشه ای بفرستد

🌷 اللهم ارزقنا شهاده فی سبیلک🌷
@jalasate_ostad

دیدگاهتان را بنویسید