دوشنبه , آوریل 22 2024

🌸 #واجب_فراموش_شده ۲

🌸 #واجب_فراموش_شده ۲

🤵هرکس مهربانتر نشه ایمانش ثابت است وتغییر نکرده وبه کمال نرسیده
👈کمالات چهار دسته هستند ۱-کمالات درجمادات یعنی کمالاتی که دراشیاء وجوددارد وزن دارند حجم وخاصیت دارند عنصری هستند وزیبایی دارند
☁️۲-کمالات درگیاهان :علاوه بر کمالات جمادات گیاهان رشد میکنند تعذیه دارند وتولید مثل دارند وقدرت بدنی دارند
🐈۳-کمالات در حیوانات: عریزه جنسی دارند.گرایش به جنس مخالف دارند جفت گیری وتشکیل خانواده .
احساسات وتعهدات خانواده .کاروتلاش برای خانواده
.زندگی اجتماعی.قوانین جزایی.قوه غضبیه.عقل ..سیستم.قانون.ونظام وشغل وارتقاءشغلی.تربیت پذیری محدود.روح امانت داری .غیرت ناموسی وحیا. ومقامی دارند ورئیس میشود روابط جنسی ودفع ادار ومدفوع خودرا مخفی نگه میدارند خدمت گذار جامعه خود هستن قدرشناس محبت هستن بیدلیل به هم محبت می کنند ولی انسان محبت شان ازروی طمع است
🤵انسان ازنظر بدن شبیه جماد است انسان ازنظر رشد وتغذیه وورزش کارشدن شبیه گیاهان است وازنظر گرایش به جنس مخالف تشکیل خانواده .مسکن گزینی.دفاع ازخانواده ورئیس شدن به حیوانات شبیه است 🤵🤵🤵وازجهتی که به دانشگاه میرویم دانشمند وتحصیلکرده ویا هرکدوم ازمراتب علمی رو طی میکنیم مربوط به بخش عقلانی ماست 🤵انسان دربخش فوق عقل شخصیت اش مشخص میشودواشرف مخلوقات به حساب میاید ان جا که خدا رو انتخاب میکند وهمه آرزویش رضایت الله است
☁️ آنجا فقط انسان نامیده میشود حتی وقتی کارخیر انجام میدهی بخش حیوانی تو فعال است مگر برای رضایت خدا باشد.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید