چهارشنبه , آوریل 17 2024

بخشی از وصیتنامه شهید همت🌹

🌹من زندگی را دوست دارم، ولی نه آنقدر که آلوده‌اش شوم و خویشتن را گم و فراموش کنم. علی وار زیستن و علی وار شهید شدن، حسین وار زیستن و حسین وار شهید شدن را دوست می‌دارم.

بخشی از وصیتنامه شهید همت🌹

بخشی از وصیتنامه شهید همت🌹

💡 هوش سفید| سید علیرضا آل‌داود

✏️ @aledavood 👈 عضو شوید 🙏

دیدگاهتان را بنویسید