چهارشنبه , آوریل 17 2024

🚨 همه میدانند…

🚨 همه میدانند…
🔻 رهبر انقلاب، روز گذشته: امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تأیید همه است… البته ممکن است از یک زمینه‌هایی استفاده کرده باشند. لکن تحریکات تبلیغاتی و اثرگذاری فکری و اینها، ایجاد هیجان، تشویق، راه نشان دادن، این جور کوکتل مولوتف بسازید، این جور چه کنید. اینها کارهایی است که واضح است که دارد انجام میگیرد. ۱۴۰۱/۷/۲۰

💻 Farsi.Khamenei.ir

دیدگاهتان را بنویسید