دوشنبه , آوریل 22 2024

🌸 #واجب_فراموش_شده ۲۱

🌸 #واجب_فراموش_شده ۲۱

💪بیاییم اول روی نسل هاکارکنیم ژن هارو تقویت کنیم تایک محصول(فرزند)باطن داربیرون بیاد سی دی مهارتهای قبل ازازدواج ومیثاق مقدس رو بادقت گوش کنید ودوره همسران که روابط همسران رو بازسازی می کند پیشگیری بهترازدرمانه
👈امربه معروف باطن سازی است کسی بی نمازه تلاش نکن نماز بخونه کسی مشروب میخوره و….. تلاش درترکش نکن بلکه علت رو دریاب وقتی علت این کار ازبین رفت خودبخود ترک خواهد کرد
🌥باید کاری کنیم باطن ها تغذیه شوندتا ظهورش ظهور قشنگی باشه دراین مدت ۴۰ سال مافقط روی باید ها نباید ها ویا به عبارتی بکن ونکن ها سرمایه گذاری کردیم که اشتباه بوده
🌟مثلا زودرنجم ویاعصبانی هستم و…ببینیم علت زودرنجی وعصبانیت 😠چیه اون رو برطرف کنیم شاد😅 وآرام خواهیم شد اگر کسی اذیتت میکنه اون باطن لازم رو نداره باید جرعه 💧جرعه اون باطن لازم رو دروجودش بریزی
🤵اگر کسی رومیخوای امربه معروف کنی اول باید باور کنه که توخیرخواهش هستی.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید