دوشنبه , آوریل 22 2024

امام زمان (عج) در هیچ حالی ما را فراموش نمی کند

امام زمان (عج) در هیچ حالی ما را فراموش نمی کند ما هم سزاوار نیست حضرت را فراموش کنیم. در توسلات، توجهات و گرفتاری هایمان. آن حضرت را صدا بزنیم . خدا می داند اگر راه حل برای رفع گرفتاری های مادی و معنوی می خواهید، باید یا بن الحسن بگویید.
ان شاء الله مورد عنایت قرار می گیرید. چون ایشان ملاذ و ملجاء شیعه هستند. هیچ جای دیگر هیچ راهی جز این نیست.

آیت الله #ناصری : امام زمان (عج) در هیچ حالی ما را فراموش نمی کند ما هم سزاوار نیست .

امام زمان (عج) در هیچ حالی ما را فراموش نمی کند

https://eitaa.com/joinchat/2843344995C4bdc20cf63

دیدگاهتان را بنویسید