جمعه , ژوئن 21 2024

📩 قرآن نسبت به غفلت تذکر میدهد،

📩 قرآن نسبت به غفلت تذکر میدهد،

غفلت خیلی بلای بزرگی است

/ هرچه که شما با قرآن بیشتر انس پیدا کنید، ذکر بیشتر خواهد شد

🔻 رهبر انقلاب در محفل انس با قرآن کریم: یکی از نام‌های مبارک قرآن ذکر است؛

در خود قرآن چند جا تعبیر ذکر بکار برده شده و مراد قرآن است؛ مثلا «و هذا ذکرٌ

مبارکٌ انزلناه»، یادآورنده است. ذکر وسیله ارتباط است. ذکر یعنی یاد. شما اگر

یادتان بود ارتباط برقرار میکنید با هرکسی، با هر چیزی، اگر او یادتان رفت قهراً دیگر

ارتباط برقرار نمیکنید.

🔹 اگر میخواهیم با خدا ارتباط داشته باشیم، با بهشت ارتباط داشته باشیم، با باطن

عالی‌رتبه خودمان که خدای متعال برای ما قرار داده و ما میتوانیم به آن برسیم و

فعلیت بدهیم به آن، اگر میخواهیم ارتباط برقرار کنیم، باید به یادش باشیم. اگر یاد

رفت، غفلت حاصل خواهد شد. قرآن مکرر نسبت به این غفلت پرهیز، زنهار داده

شده، بر حذر داشته شدیم از این. غفلت خیلی بلای بزرگی است. غفلت نقطه‌ی

مقابل ذکر است، قرآن هم ذکر است. هرچه که شما با قرآن بیشتر انس پیدا کنید،

ذکر بیشتر خواهد شد و البته ذکر با مراقبه تقریبا همسان یا به یک معنا متحدند و

مراقبه که این همه اهل معنا و اهل سلوک روی مراقبه تاکید میکنند و میگویند پلکان

عروج انسان مراقبه است؛ مراقب خود بودن. ۱۴۰۱/۱/۱۴

🏷 #بسته_خبری | #بهار_قرآن
🌙 @Khamenei_ir

پیشنهاد ما به شما

▫️می خواست برای تحصیل به شهر دیگری برود؛

▫️می خواست برای تحصیل به شهر دیگری برود؛ قرار بود با رفقا همسفر شود؛ مادر …

دیدگاهتان را بنویسید