پنج‌شنبه , می 30 2024

بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاکترین انسان ها،

بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاکترین انسان ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی نائل کردن این کشور جمع شده اند…

بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاکترین انسان ها،
https://eitaa.com/joinchat/2843344995C4bdc20cf63

دیدگاهتان را بنویسید