چهارشنبه , می 29 2024

🔴اثر بی توجهی و بی اعتنایی به پدر!

🔴اثر بی توجهی و بی اعتنایی به پدر!

فرزند آیت الله کوهستانی، درباره احترام به پدر، از دیدگاه پدر گرامی خود چنین حکایت می کند:

روزی در حیاط منزل مشغول انجام کاری بودم، آقا چند بار مرا صدا کرد، ولی من چون نشنیده بودم متوجه خطاب ایشان نشدم.

برای مرتبه آخر که مقداری بلندتر مرا مورد خطاب قرار داد صدای مبارک ایشان را شنیدم و بلافاصله به محضرشان رسیدم.

با ناراحتی فرمود:

«چرا جواب ندادی؟»

عرض کردم: صدای شما را نشنیدم، اگر کوتاهی کردم حاضرم مؤاخذه شوم.

فرمود:

من که تو را بخشیدم ولی از اثرش می ترسم…

گویا مراد معظم له این بود که فرزند نباید در مراقبت و اطاعت از والدین خود کوتاهی کند و باید همواره گوش به فرمان پدر و آماده خدمت گزاری باشد

زیرا که سهل انگاری در این زمینه آثار نامطلوبی روی فرزند خواهد داشت.

📕بر قله پارسایی،کرامات آیت الله کوهستانی

➥ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

دیدگاهتان را بنویسید