چهارشنبه , آوریل 17 2024

دانلود کتاب أسرارالصلاة مولف میرزا جواد ملکی pdf

دانلود کتاب أسرارالصلاة مولف میرزا جواد ملکی pdf

برای دانلود کتاب أسرارالصلاة روی لینک زیر کلیک کن

أسرارالصلاة مولف میرزا جواد ملکی

بسم اللّه الرّحمن الرحیمكتابى كه اينك ترجمه آن
تقديم حضور خوانندگان مىشود، كتاب شريف
اثر عارف كامل مرحوم آية اللّه حاج » اسرار الصلوة «
میرزا جواد آقا ملکى تبريزى است. مرحوم ملکى در
تبريز متولد شد، و پس از تحصیل مقدمات، عازم نجف
اشرف گشت، ] 1[ و دوران جوانى را در اين شهر
بتحصیل علم و دانش سپرى نمود.
استاد ايشان در فقه، مرحوم آية اللّه حاج آقا رضا
همدانى، و در اصول، مرحوم آخوند ملا محمد كاظم
خراسانى و در عرفان و اخلاق و سلوك، مرحوم ملا
حسین قلى همدانى، رضوان اللّه علیهم اجمعین، بوده
است.

دیدگاهتان را بنویسید