چهارشنبه , می 29 2024

🔰ازدواج بهنگام و فرزندآوری نیاز حیاتی کشور

🔰ازدواج بهنگام و فرزندآوری نیاز حیاتی کشور

🔸 رهبرانقلاب: این مسائل بایستی ترویج بشود. ازدواج بهنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب است؛ فرزندآوری و تکثیر نسل یکی از آن وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیرد که هر دو‌ی اینها -هم ازدواج زودهنگام و بهنگام، و هم تکثیر نسل- جزو نیازهای حیاتی امروز کشور و فردای کشور است. خب، این مفاهیم بایستی در مدّاحی شما عزیزانِ مدّاح جایگاه شایسته‌ای را داشته باشد.

#ازدواج
#خانواده
#بحران_کاهش_جمعیت

🗓 ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
🌱 @khamenei_Reyhaneh

دیدگاهتان را بنویسید