سه‌شنبه , آوریل 23 2024

‍ ‍ 🏳️ #‌پرچم_‌مهدی (ع)

‍ ‍ 🏳️ #‌پرچم_‌مهدی (ع)

🏳️پرچم پرافتخار پیامبر (ص) که #‌جبرئیل در روز بدربرای پیامبرآورد و با به اهتزازدرآمدنش مسلمانان پیروز شدند. همراه مهدی (ع) خواهد بود.

🏳️حضرت علی (ع) نیز در #‌بصره این پرچم را به اهتزازدرآورد و چشم فتنه را کور کرد. مومنان اصرار ورزیدند، حضرت پرچم را درصفین نیزباز کند، ولی نپذیرفت وفرمود:این پرچمی است که بعدازمن کسی جزحضرت قائم(ع)آن رابه اهتزاز
درنمی آورد. (1)

💫 امام صادق(ع) درباره ماهیت و جنس این پرچم فرمود: به خدا سوگند، این پرچم هرگز از جنس پنبه و کتان و ابریشم نیست.

❓ابو بصیر پرسید: پس از چیست؟

🔆امام فرمود: از برگهای بهشت است که جبرئیل آن را آورد وپیامبر در روزبدر برافراشت سپس جمع کرد و به دست حضرت علی (ع ) داد.

🏳️این پرچم همچنان نزد علی بود تا درروز #‌جمل آن را باز کرد وخداوند فتح و پیروزی برایش آورد. آنگاه آن را جمع کرده، کنارگذاشت و اکنون نزدماست و تا قیام قائم کسی آن را باز نخواهدکرد. (2)

💫امام سجاد(ع) به ابوخالد کابلی فرمود:گویا می بینم صاحب شما بربلندی نجف درپشت کوفه قرار گرفته… در حالی که پرچم رسول الله را برافراشته و آن را به سوی هیچ گروهی نمی برد مگر آنکه خداوند نابودشان می سازد. (3)

📚1- معجم احادیث الامام المهدی، ج 3، ص 386.
2- همان، ص 387.
3- همان، ص 201.

اللهم عجل لولیک الفرج

➥ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

دیدگاهتان را بنویسید