چهارشنبه , آوریل 17 2024

بیش از ۴۰ پیامبر خدا در ایران مقبره دارند!!!

بیش از ۴۰ پیامبر خدا در ایران مقبره دارند!!!

👌ایران سرزمین پیامبران

💠 استان آذربايجان شرقی:
۱- حضرت جرجيس (علیه السلام)
۲- حضرت يونس (علیه السلام)
۳- حضرت ارميا (علیه السلام)

💠 استان اصفهان:
۴- حضرت شعيا (اشعیا)(علیه السلام)
۵- حضرت يوشع (علیه السلام)
۶- حضرت دانيال (علیه السلام)
۷- حضرت صالح (علیه السلام)
۸- حضرت يحيي (علیه السلام)
۹-حضرت انوش (علیهم‌السلام)
۱۰-حضرت قینان (علیهما السلام)

💠 استان تهران:
۱۱- حضرت لوط (علیه السلام)

💠 استان خراسان رضوي:
۱۲- حضرت شعيب (علیه السلام)

💠استان خراسان شمالي:
۱۳- حضرت ايوب (علیه السلام)

💠استان خوزستان:
۱۴-حضرت حزقیال (علیه السلام)
۱۵-حضرت دانیال (علیه السلام)
۱۶-حضرت شعیب (علیه السلام)

💠استان زنجان:
۱۷-حضرت قيدار (علیه السلام)

💠استان سمنان:
۱۸ و ۱۹-حضرت سام و لام (علیهما السلام)
۲۰-حضرت ارميا (علیه السلام)
۲۱-حضرت جرجيس (علیه السلام)
۲۲-حضرت دانيال (علیه السلام)
۲۳-حضرت دانيال (علیه السلام)میامی

💠 استان فارس:
۲۴-حضرت شيث (علیه السلام)
۲۵-حضرت نوح (علیه السلام)
۲۶-حضرت ایوب (علیه السلام)

💠استان قزوین:
۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰-حضرت سلام، سلوم، سهولی و اقلیا (علیهم‌ السلام)
۳۱ و ۳۲-حضرت ایوب و یوشع (علیهم السلام)
۳۳و۳۴-حضرت سام و جالوت (علیهماالسلام)
۳۵-حضرت خضر (علیه السلام)

💠استان گلستان:
۳۶-حضرت صالح (علیه السلام)
۳۷-حضرت یعقوب (علیهماالسلام)
۳۸-حضرت خالد (علیه السلام)

💠استان لرستان
۳۹-حضرت داوود (علیه السلام)

💠استان مازندران
۴۰-حضرت ایوب (علیه السلام)
۴۱-حضرت دانیال (علیه السلام)

💠استان مرکزی
۴۲-حضرت اشموئیل (علیه السلام)

💠استان همدان:
۴۳- حضرت حيقوق (علیه السلام)
۴۴-حضرت حجي (علیه السلام)

دیدگاهتان را بنویسید