دوشنبه , آوریل 22 2024

🔹 سلام ما به کسی که منتظِرترین منتظَر است.

✋ #سلام_بر_تو

🔹 سلام ما به کسی که منتظِرترین منتظَر است.

💚 فرقی نمی‌کند ز کجا می‌دهی سلام
او می‌دهد جواب سلام تو را…

☀️ هر روزمان را با سلام بر امام‌زمان شروع کنیم.

🔹 سلام ما به کسی که منتظِرترین منتظَر است.

✅ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

دیدگاهتان را بنویسید