دوشنبه , آوریل 22 2024

🌸 #واجب_فراموش_شده ۲۰

🌸 #واجب_فراموش_شده ۲۰

👈مقام رهبری فرمودند :درباره بی حجابی باید ریشه هاروپیداکنید وازریشه درست شود
🔅امام علی میفرماید:الظاهر عنوان باطن آنچه ظهور میکند نماینده یک باطن است 🕋🕋درسیستم الهی از الله، اسماءالهی ظهور میکند پس الله . باطن اسماءالهی میشود واسماءباطن ظهور خلقت است و..‌.
🌥.درنظام خلقت نظام ظاهروباطن داریم هرظاهری باطنی دارد که ظهور پیداکرده است
👈وقتی شما چشم 👀یا دندان ویا سرت درد میکنه دکتر وقتی آزمایش ویا سی تی اسکن مینویسه درواقعیت باطن 👀چشم ویا سر شمارو میخوادبررسی کنه ودارو وآمپولی که مصرف میکنی درحقیقت درون تورو داره درمان میکنه ویا پماد برای چشمت میده دکتر داره هم درمان ظاهری وهم درمان باطنی انجام میده
💗شماوقتی دلشوره داری معلوله باید علت روپیداکنی یایه بچه ناخن میجود مادر باتشویق یازدن چیزای تلخ به ناخن بچه رو وادار میکنه ناخن جویدن رو ترک کنه وموفقم میشه ولی چون علت یابی نکرده درقالب دیگری مثل شب ادراری و یا درقالب👅 لکنت زبان و…‌ظهور میکنه
🌥 بی حجابی تاعلت یابی نشه وعلتها برطرف نشه به زور نمیشه کسی رو باحجاب کرد.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید