چهارشنبه , می 29 2024

سلام حضرت پناه ، مهدی جان

سلام حضرت پناه ، مهدی جان

سلام حضرت پناه ، مهدی جان

سلامی از آهویی رمیده در ازدحام جنگل …
سلامی از کودکی گمشده در هیاهوی بازار …
سلامی از تاکستانی تشنه در عطشناکی مرداد …
سلامی از قلبی بیمار در واپسین طپش ها …
سلامی از جانی مضطرب در محاصره ی رنج ها …
سلامی از کودکی تنها در کنج یتیم خانه …

… سلامی از من …
… به شما … که امن ترین جان پناهید ، زلال ترین چشمه اید ، پربرکت ترین بارانید ، بهترین طبیبید ، چاره سازترین رفیقید … و … مهربان ترین پدرید …

سلام تمام زندگی ام …
… مهدی جان …

➥ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

دیدگاهتان را بنویسید