سه‌شنبه , آوریل 16 2024

✨چقدر شبیه یک‌دیگرند این پدر و فرزند!

✨چقدر شبیه یک‌دیگرند این پدر و فرزند!

✨چقدر شبیه یک‌دیگرند این پدر و فرزند!
هر دو محمد، هر دو موعود، هر دو رحمت و
هر دو خاتَم.منتها پدر خاتم‌الانبیاست وپسر
خاتم الاوصیاء.

💫این مقدار شباهت بی‌حکمت نیست، چرا که
قرار است رسالتی که پدر شروع کرده به دست
پسر تمام شود.و دین‌خدا در زمین عالمگیر شود.

🌷 قصه خلقت با “محمّد” آغاز شد،
و سرانجام هم با “م‌ح‌م‌د” پایان شیرینش فرامیرسد.

ما مسلمانانِ اولین محمّدیم،
و چشم به راهان آخرین م‌ح‌م‌د…

#میلاد_پیامبر_اکرم

@asrar_teb_eslami

🌺🌺🌺🌺

دیدگاهتان را بنویسید