چهارشنبه , می 29 2024

🔷آزمایش سخت در دوران قبل از ظهور!

🔷آزمایش سخت در دوران قبل از ظهور!

🔷آزمایش سخت در دوران قبل از ظهور!
♦️ یکی از #علل_غیبت امام زمان آزمایش مردم است!🔻

🖤 در دوران غیبت، گروهی که #ایمان استوار ندارند، باطنشان ظاهر می‌شود و دستخوش #شک و تردید می‌گردند.!

💚 کسانی که ایمان در اعماق قلبشان ریشه دوانده است هم به سبب انتظار ظهور آن حضرت و ایستادگی دربرابر سختی‌ها، پخته‌تر و شایسته‌تر می‌شوند و به درجات بلندی از اجر و پاداش الهی دست پیدا می‌کنند.

📚 سیرۀ پیشوایان، ص۶۷۰

#مهدویت #امام_زمان_عج #آخرالزمان

دیدگاهتان را بنویسید