دوشنبه , فوریه 6 2023
 

#جمعه_انتظار

#جمعه_انتظار

#جمعه_انتظار

♥️ بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
🥺 آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست

🌕 همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
♥️در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

🌫آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
🕊بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست

😔 بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است
🏙 مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

@jalasate_ostad

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید