پنج‌شنبه , ژوئن 20 2024

‍ و (هنگام ظهور) سرور ما قائم عليه السلام تکيه اش به کعبه بوده و گويد:

‍ و (هنگام ظهور) سرور ما قائم عليه السلام تکيه اش به کعبه بوده و گويد:

‍ و (هنگام ظهور) سرور ما قائم عليه السلام تکيه اش به کعبه بوده و گويد:

✨اي گروه خلق ها، آگاه باشيد، هر که مي خواهد به «آدم» و «شيث» بنگرد، من (صاحب کمالات) آدم و شيث هستم، و هر که مي خواهد «نوح» و فرزندش «سام» را ببيند، من (داراي کمالات) نوح و سام هستم، بدانيد هر که مي خواهد «ابراهيم» و «اسماعيل» را نظاره کند، من (واجد کمالات) ابراهيم و اسماعيل مي باشم، آگاه باشيد هر که مي خواهد «موسي» و «يوشع» را مشاهده کند، من (صاحب کمالات) موسي و يوشعم، و هر که مي خواهد «عيسي» و «شمعون» را بنگرد، من (داراي کمالات) عيسي و شمعون هستم، بدانيد هر که مي خواهد به سوي محمد و امير مومنان، درودهاي خدا بر آن دو، نگاه کند، پس منم (واجد کمالات) محمد صلي الله عليه و آله و امير مومنان عليه السلام، و هر که مي خواهد حسن و حسين (عليهماالسلام) را ببيند، من (داراي) همان (کمالات) حسن و حسينم، و بدانيد که هر کس مي خواهد امامان از نسل حسين عليهم السلام را بنگرد، من (صاحب کمالات) همه امامان هستم.

دعوت مرا بپذيريد، و پاسخ دهيد، که به تحقيق، شما را از آنچه آگاه شده ايد و به آنچه خبردار نشده ايد مطلع خواهم ساخت.

💚به یاد ایشان بودن، یعنی به یاد تمام انبیاء و اولیاء بودن، و اگر قوه عاقله انـدکی به کار آید به وسـعت وجودي این انسان کامل اقرار و اعـتراف خـواهیم کرد و از معجزه عظیم الهی، یـاد خـواهیم نمـود که چه ظرفیت والایی را خـداي متعـال به ایشـان عطا فرموده است که خواسته هاي همه خدا مسلک اندر آن قلب نورانی محقق خواهد شد.

📔بحارالانوار، ج۵۳،ص۹

#اللھم‌عجل‌ݪوݪیڪ‌اݪفࢪج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌱

➥ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

دیدگاهتان را بنویسید