چهارشنبه , می 29 2024

#امام_زمان عج الله

#امام_زمان عج الله

#امام_زمان عج الله

✨سه کار است که شیعه
باید هر روز آن را انجام دهد:

-خواندن دعای عهد
-دعای ‌فرج
-سه بارسوره توحید و هدیه آن به #امام_زمان (عجل الله)

|میرزا جواد آقا ملکی تبریزی|

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید