سه‌شنبه , آوریل 23 2024

🌸 #واجب_فراموش_شده ۵

🌸 #واجب_فراموش_شده ۵

👈عشق به خدا یعنی چی؟ تومیتونی مثال خدا باشی وقتی به بهشت نگاه👀 میکنی پادشاهی کبیر می بینی بهشت هرانسان به اندازه تمام انسانها وزمین است
🏕 ملک کبیر : کسی که به عنوان آخرین نفر واردبهشت میشودتمام بهشتیان رو دعوت کنه و ازشون پذیرایی کنه
🤵بزرگان بهشتی رو خداوند فرشته ای🧚‍♀️خلق میکنه تا ۵۰۰سال بره تا به جایگاه این بهشتی برسه
📄دربهشت خداوند نامه ای به بنده اش می نویسه
👈من الحی القیوم لایموت
👈الی الحی القیوم لا یموت
👈عبدی علیک منی السلام
🕋من خدایی هستم که هرچی اراده کنم همان میشود امروز ترامثل خودم 👉قرارمیدم هرکاری دلت میخواهد انجام بده
مومن دربهشت سفارش دهنده نیست اودربهشت خلق میکند فکر🤔 نکنید پیامبر اومده شماهارو به بهشت ببره
🌩امام کاظم میفرماید:بهشت پاداش بدنهای شماست بهشت واقعی پیش خدارفتن وعندهم یرزقون است.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید