پنج‌شنبه , می 30 2024

🌸 #واجب_فراموش_شده ۳

🌸 #واجب_فراموش_شده ۳

👈درمورد انسان وتعریف ان انسان💖 عاشق کمال مطلق وبی نهایت درهمه زمینه ها است ☁️یک کمال مطلق وبی نهایت داریم که الله نام دارد
👈انسان دربخش جمادی: عاشق پول وماشین مبایل است
🤵دربخش گیاهی: عاشق غذا.رشد.ورزش کارشدن.مدال گرفتن درمسابقات 🏆جام جهانی.است
🐏دربخش حیوانی : گرایش به جنس مخالف.ازدواج.تشکیل 👪خانواده.مسکن گزینی.دفاع از حریم خانواده.رئیس جمهور شدن.کارخیر کردن. وقتی دراین بخش ها فعالیت میکنی یعنی درسطح حیوانات داری زندگی میکنی
☁️اگر بخواهی در بخش های علمی📖 فعالیت کنی مخترع شدن .دانشمند بودن📚.نویسنده شدن📒 .وتدریس کردن دردانشگاهها اینا همه مربوط به فعالیت بخش عقل است
👈فقط زمانی دربخش معنویت 🕋خدایی شدن. صفات خدا رو اگر دروجودت👉 رشد دادی مثل گذشت .بخشنده بودن.ستارالعیوب بودن و….دراین صورت انسان نامیده میشوی
☁️اگرانسان دربخش جمادی هم وغم وتلاش شبانه روزی🤵 انسان داشتن ماشین🚙 های آخرین مدل وثروتمند💷 شدن وکلا خریدن ا خانه و…..یعنی درحد جمادات دارد زندگی میکند
🤵اگر انسان تمام هم وغم اش مثلا بدن سازی🏃🏻 رفتن وچه کارکنم بدنم چنین وچنان شود چی بخورم وشب روز تلاش کنم درفلان ورزش جهانی شوم و…..یعنی داری درحد گیاهان زندگی میکنی .

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید