چهارشنبه , می 29 2024

🌍 جهان پس از ظهور استرداد ثروتهای غصبی

🌍 جهان پس از ظهور

استرداد ثروتهای غصبی

🌍 جهان پس از ظهور  استرداد ثروتهای غصبی

یکی از مهمترین عوامل اقتصاد بیمار در جوامع بشری، انباشته شدن ثروت نامشروع در نزد گروهی خاص است.

در عصر حکومت مهدوی اجازه داده نمی‌شود که از منابع و ثروت‌های ملّی و نیز سرمایه‌های خصوصی انسان‌ها سوء استفاده شود؛ بلکه با خائنان و غاصبان نیز به شدّت رفتار خواهد شد. طبق روایات، هر چه که تصرّف ظالمانه و غصب کرده باشند را به جایگاه حقیقی خود مسترد می‌نماید.

📖(عسکری،1360، ج1، ص279).

در آن دوران، اقتصاد سالم و رفع کاستی‌ها و ناراستی‌ها از آن، در سایه اقدامات چندی صورت می‌گیرد؛ از جمله آن‌ها، برخورد جدّی با مفسدان اقتصادی است.

➥ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

دیدگاهتان را بنویسید