چهارشنبه , آوریل 17 2024

#سلام_فرمانده

#سلام_امام_زمانم

#سلام_فرمانده
#سلام_فرمانده
بھ دلـم مانده ؛ حسرٺِ . .
دیــدآرټ[♥️🖇]
و این حسرٺ، داغیسټ ڪھ
گناهانـ ـ 🥀ـ ـم ؛
بر دلـــم گزاشتھ!!

#امام_زمان

@asrar_teb_eslami

🌺🌺🌺🌺

پیشنهاد ما به شما

#سلام_امام_زمانم

#سلام_امام_زمانم بیا اے آنڪه بـر عـالم امیرے بشر را وارهان از این اسیرے بیا تا …

دیدگاهتان را بنویسید