یکشنبه , جولای 21 2024

#سلام_فرمانده

#سلام_امام_زمانم

#سلام_فرمانده
#سلام_فرمانده
بھ دلـم مانده ؛ حسرٺِ . .
دیــدآرټ[♥️🖇]
و این حسرٺ، داغیسټ ڪھ
گناهانـ ـ 🥀ـ ـم ؛
بر دلـــم گزاشتھ!!

#امام_زمان

@asrar_teb_eslami

🌺🌺🌺🌺

پیشنهاد ما به شما

#سلام_امام_زمانم

#سلام_امام_زمانم _بَنـــــد دِل مآ، ⇦ صُبح هـــــآ بہ دَست ؛ نَسیـــــم سِپرده مےشَود❈➛ ⇦تٰا ســـــلام …

دیدگاهتان را بنویسید