جمعه , ژوئن 21 2024

در جنگ حق و باطل

در جنگ حق و باطل، اگر با حق نبودی با باطلی. با باطل بودن همیشه به این معنی نیست که با حق بجنگی، بلکه حتی آن صورتی که برای حق نجنگی هم داخل است در مفهوم با باطل بودن. کسیکه ساکت است ولو در دل ناراضی است اما این نارضایتی را اعلام نمیکند، او هم برادر کسی است که راضی است| رهبر انقلاب

@newsrahemardom_ir

دیدگاهتان را بنویسید