چهارشنبه , آوریل 17 2024

همه گویند به تعجیل ظهورش..

همه گویند به تعجیل ظهورش..

صلوات

کاش این جمعه بگویند:

به تبریک حضورش..

پیشنهاد ما به شما

▫️می خواست برای تحصیل به شهر دیگری برود؛

▫️می خواست برای تحصیل به شهر دیگری برود؛ قرار بود با رفقا همسفر شود؛ مادر …

دیدگاهتان را بنویسید