سه‌شنبه , می 28 2024

شهید علی خلیلی

┄═🌿🌹🌿═┄

شهید علی خلیلی

💌 #شھـــــیدانه

می گفت: امربه معروف و
نهۍ‌ازمنڪر‌یعنی؛↓
من‌حاضرم‌بمیرم‌امانذارم
تـوبـرۍ‌جــهنم!

شهید علی خلیلی

دیدگاهتان را بنویسید