چهارشنبه , ژوئن 19 2024

#گناهان_کبیره۵

#گناهان_کبیره۵

♨️قتل نفس (کشتن دیگران بناحق)

جان انسان،حق خداست، وآنقدر این جسم حرمت دارد که نجات جان یک انسان معادل با نجات همه ی انسانهاست ↙️↘️
خداوند در باره علت حکم قصاص میفرماید؛ « ولکم فی القصاص حياة » در این حکم برای شما زندگیست! چون اگر ارتکاب به قتل نفس ،مجازاتی سنگین معادلش نداشته باشد آدم کشی وجنابت رایج میشود (البته درکنار حکم قصاص خداوند توصیه به عفو یا دریافت دیه هم نموده است ).از بین بردن جسم یک انسان اینقدر حرمت داره که جزو گناهان کبیره شمرده شده😳 البته در بعد معنوی هم همینگونه است ↘️
ما یک حیات جسمی داریم ویه حیات معنوی واین قتل نفس ممکنه در هر دو زمینه اتفاق بیفته😱
حال اگه یک فردی ، گروهی، جریانی موسسه ای ،کشوری ،ملتی قیام برای نجات انسانها از جهل وشرک وکفر ونفاق به جهت دستیابی به حیاط معنوی بالاتر داشته باشند این انسانها نزد خداوند خیلی قیمت 😍دارند وآنهاییکه باعث مرگ😱 حیات دینی ومعنوی دیگران میشوند ،جزو منفورترین🙊 انسانها نزد خداوند بحساب می آیند
. ❌⭕️❌ ممکنه کسی بظاهر در این دنیا قتل نفسی انجام نداده باشد ولی در قیامت اسمش جزو قاتلین😳 نوشته شده باشد.
روایتی از امام محمد باقر علیه السلام داریم که میفرماید؛ درروز قیامت وقتی شخص میگوید منکه در دنیا کسی را نکشته ام؟
پاسخ داده میشه بله درسته ولی تو یه حرف هایی پشت سر آن فرد زدید که باعث شد اذهان عمومی تحریک بشه ودیگران هم هرکدام چیزی بگویند تا اینکه یک نفر تحریک شد ومرتکب قتل نفس گردید😱
خیلی حواسمون به حرفهاییکه میزنیم وکارهاییکه بخصوص در فضای مجازی انجام میدهیم باشه🧐
حضرت امیر علیه السلام فرمودند؛ فاصله ی بین حق وباطل ،چهار انگشت هست😳 حق آنست که بگویی با چشمانم👀 دیدم وباطل آنست که بگویی شنیدم👂
کسانیکه در قتل یا احیاء فرد ، یا افرادی در این دنیا نقش دارند میتوانند در قیامت جزو ثروتمندترین افراد یا جنایتکار تربن ادمها باشند🧐

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید