سه‌شنبه , می 28 2024

#گناهان_کبیره 2

#گناهان_کبیره 2

🚫 شرک بخدا
یکی از بزرگترین گناهان نابخشودنی شریک قائل شدن برای خداست😳
خداوند در قرآن میفرماید؛شرک را نمی آمرزد وبغیر از آن ،از هرکسی بخواهد گناهانش را میبخشد😊
کسانیکه بعداز دعوت پیامبر صلوات الله علیه با ایشان مخالفت داشتند وجنگ براه می انداختند اغلب مشرک بودند.
شرک دارای مراتب میباشد (گاهی بغلط واز روی نادانی عوام میگویند امیدمان اول بخدا ،دوم بخدا ،سوم بخداست بعدش بشما😳جوری صحبت میکنند که بوی شرک میدهد ).
در جایی از قرآن درمورد سخن مشرکان در باره متبرک بودن خوردن گوشت حیوان مرده 😳خداوند میگوید ؛اگه بخورید دچار فسق شدید!!

📌 فسق یعنی خارج شدن از مسیر درست واصلی که همان بندگی خداست 😔
درادامه میفرماید واگر نگاهتان با گفته ی آنها(جواز خوردن گوشت حیوان مرده) عوض بشود،دچار شرک در اطاعت شده اید😔
❌ اطاعت از هیچ مخلوقی حتی پدر ومادر در جاییکه گناه قراره انجام بشه،واجب نیست😔
« لاموثر فی الوجود الا الله » یعنی هرکسی هرقدرتی دارد از خداگرفته وابن معنای توحید است.
اگر در برابر نیکی دیگران ازشون تشکر🙏 میکنیم حواسمون هست که این لطف از طرف خدابوده.❤️
« وما رمیت اذ رمیت ( اشاره به همین مطلب داردآنکه تیر می اندازد تو نیستی ،خداست )
📌حواسمون باشه اگر کارخوبی انجام دادیم، نگاه توحیدی
داشته باشیم ودچار خود شیفتگی نشیم 🧐
بعضی از شرک ها مخفی هستند از راه رفتن مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تاریک ،مخفی تره😳

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید