پنج‌شنبه , ژوئن 20 2024

👈یکی از موانع اجابت دعا

🌸🌸 #مهدویت ۴۴

👈یکی از موانع اجابت دعا 🤲کینه است اگر میتونی کینه وکدورت دیگران رو ازدلت💖 بیرون بریزی الهی العفو بگو وقتی نمیتونی دیگران رو ببخشی خداهم ترو نمی بخشه
🕋خداوند فقرایی ایجاد کرده تا زمینه پرداخت وبخشندگی💸 درانسان زیاد بشه تا شبیه خدا بشی ویا درمعرض اذیت دیگران قرار میگیری بتونی غفور باشی شبیه خدا شدی
☁️مهم ترین مراحل زندگی ما جاهایی هست که سخت تر است سرعت رشد ما زیاد میشه جاهایی که عافیت وراحتی هست سرعت ما دررشد کند هست
👈هرجا بهت ظلم شده ویا تونستی کمک شایانی بکنی جاهایی هستش که میتونی اوج بگیری ویادرمعرض گناه قرارگرفتی وخودت رو حفظ کردی اونجا وقت اوج گرفتن است
☁️درخودت هیچ چیز رانگه ندارنباید اجازه بدی شیطان😈 دائم دردرون💖 تو نجوا کنه فلانی فلان ظلم رو درحق تو کرده ویا گذشته ترو به رخت بکشه از گناهان گذشته یا شکستها ویا کدورتها زیرا دراین صورت متوقف میشی ونمیتونی رشد کنی وزندگی برات جهنم میشه واگر ادامه پیداکنه سرازناامیدی درمیاری
🤵اگر دیگران بهت ظلم کردن بهانه ای بوده که تو به خدا نزدیک بشی
🧔قشنگ ترین افراد کسانی هستند که درحق شون ظلم شده ولی میگه خدایا منم مثل تو کریمانه میبخشم ویا میگه خدایا منم مثل تو عیب کسی رو برملا نمیکنم
👈تمام مشکلات دنیا بهانه ای است که ما شبیه خدا شویم یکی از مشکلات ➡️پله درست میکنه رو به بالا حرکت میکنه ودیگری چنان درمشکلات فرو میره که حاصل اش کینه عقده های روانی وهزاران بیماری روحی وروانی پیدا میکنه

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید