چهارشنبه , آوریل 17 2024

بانوی خوبم❕💓

بانوی خوبم❕💓

فلسفـه حجاب تنها به گنـاه نیفتـادن مردهـا نیست❗️✋

که اگر چنین بود،↙️
چرا خدا تو را با حجـاب کامل به حضور میطلبد در عاشقانه ترین عبادتت؟؟؟

جنـس تو با حیـا خلق شده☺️
و خدا میخواهد تو را ببیند‼️

خودِ خودِ تو را‼️😍

در زیبا ترین حالت❕

در ناب ترین زمان❕

حیـا سرمایه توست❕

حیا مایه حیات توست❕

نه تنها دارویی برای حفظ سلامت مردان شَهرَت‼️

دیدگاهتان را بنویسید