چهارشنبه , آوریل 17 2024

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم

🔷يوسف مي دانست که تمام درها بسته اند ؛

.. 🔷اما بخاطر خدا و تنها به اميد او ، …

🔷به سوي درهاي بسته دويد و تمام درهاي بسته برايش باز شد

… ….
🔷اگر تمام درهاي دنيا هم به رويت بسته شدند ؛ ….

🔷تو هم بخاطر خدا و با اعتماد به او ، …

🔷به سوي درهاي بسته بدو ،

… 🔷چون : ….

🔷خدای تو و يوسف يکي ست … …..

🔷خدا همین جاست کنار تو …..

دیدگاهتان را بنویسید