یکشنبه , ژوئن 16 2024

این صلاة اللیل و این شب خیزی

این صلاة اللیل و این شب خیزی عامل برکت در رزق است. روز دنبال برکت در رزق نگرد، شب بگرد. همان طور که مقدرات من و شما را در شب رقم زده اند. یعنی همه چیز در دل شب است. تمام محسنات، تمام خوبی ها، تمام فضائل را شب می دهند و ما در روز دنبالش می گردیم. روز باید اجراییش کنیم ولی شب مرحمت و لطف می کنند.

🌺آیت الله قرهی
🌙#نماز_شب
🌐 @rahyafte_com

دیدگاهتان را بنویسید