چهارشنبه , مارس 22 2023
 

#نجوای_دل

🏴▫️🏴▫️🏴▫️🏴▫️🏴
#نجوای_دل

🤲 خدایا! نوای انتظار از نای منتظران راستینش بسی سوزناک است، پس تو خود این فُرقَت و جدایی را به آخر برسان.
خدایا! درد انتظار از خود انتظار سخت تر است، پس مرهم آن را رؤیت آن عصاره ی عصر قرار ده.

☑️ #الگوی_خانواده_تراز_اسلامی
▪️@khane_firoozeie▪️

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید