یکشنبه , ژوئن 16 2024

🌷 ویژگیهای برجسته ی امام مهدی علیه السلام

🌷 ویژگیهای برجسته ی امام مهدی علیه السلام

🌼از جمله ویژگیهای امام مهدی علیه السلام صفت برخورد کریمانه با دیگران است.

🌼بخشنده بودن در عصر او به عنوان یک فرهنگ در بین مردمان رواج می‌یابد.

🌼امام علیه السلام اهل بخشش است و بدون سخت گیری، نیاز و خواسته دیگران را برآورده می‌سازد. او نسبت کارگزاران و مأموران دولت خویش سخت گیر، دقیق و با ناتوانان و مستمندان بسیار دلرحم و مهربان است.

🌼امام عصر علیه السلام در برنامه خویش اساس کارش نیز بر تزکیه و تعلیم بنا نهاده شده است.

📗 منبع : امام مهدی ذخیره ی امامت

دیدگاهتان را بنویسید