پنج‌شنبه , می 30 2024

👈هیچ جا براخدمت به امام زمان قفل نیست

🌸🌸 #مهدویت ۴۲

👈هیچ جا براخدمت به امام زمان قفل نیست
☁️فرزند میخواهی داماد کنی فیلم میخواهی ببینی همه رو بانظر ورضایت اوانجام بده
او خلیفه الله درزمین است درروی زمین بهشتی ایجاد خواهد کرد که یک روز درحکومت او نفس بکشی میلیونها سال جلو میفتی
🤵کسی که باهمه وجود تلاش می کند زمینه سازظهور حضرت مهدی باشه اگر به مرگ طبیعی هم بمیرد جزءشهداء خواهد بود
☁️چطوره که کسب درآمد وحل مسائل ومشکلات زندگی چیزی است که دائما فکر ترا مشغول کرده است باید فکرت دائم درگیر این هم باشد که چطور فرزندانم را با او آشنا کنم چطوری آنها را درراه حرکت بسوی حضرت مهدی قرار دهم این برایت دغدغه باشد
👈خودمان را محدود به امور گذرای زندگی از تولد تا مرگ نکنیم خیلی فراتر وعمیق تر فکر کنیم وبرنامه ریزی کنیم
🤫ابتدا تلاش کنیم شناخت خودرا نسبت به او عمیق کنیم وسپس تلاش کنیم ازراه قلبمان ارتباط بگیریم دائم ازاو راهنمایی بخواهیم وبا او زندگی کنیم و تلاش کنیم اهداف بزرگی را برای خودمان درنظر بگیریم
🤲 آرزو های خودرا محدود به دنیا نکنیم دائم به این فکر کنیم اگر ازمن پرسیدند برای ظهور امام زمانت چه کردی؟ من چه جوابی را باخودم خواهم برد.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید